Restauratie - Metselwerk
Metselwerk of restauratie van metselwerk van (monumentale) panden wordt door ons professioneel aangepakt. Goed metselwerk is namelijk een lust voor het oog. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is n.l. van belang, dat de identiteit van het pand behouden blijft.

In metselwerk ligt de nadruk op veel voorkomende problemen met vocht en vervuiling, die in de praktijk een grote rol spelen bij metselwerk. Bij oude (monumentale) panden is het vaak lastig de juiste steen te vinden om te voorkomen, dat het oorspronkelijke karakter van het pand niet verloren gaat. Veel voorkomende schade aan metselwerk is scheurvorming, ontstaan door trekspanningen als gevolg van verzakking, vocht, onvoldoende of roestige spouwankers, het ontbreken van (goed functionerende) lateien. De reden hiervoor kan verschillend van aard zijn. Het is daarom noodzakelijk de oorzaak te elimineren alvorens tot herstel over te gaan.