Restauratie - Voegwerk
Goed voegwerk bepaald voor een groot deel het aangezicht van het (monumentale) pand.

Als in de loop der jaren het voegwerk is aangetast, is het voor het behoud van de gevel belangrijk om te gaan restaureren. Een groot verschil tussen oud en modern voegwerk is sterk afhankelijk van de afwerking. Bij veel oude gebouwen zijn deze kwaliteiten nauwelijks waar te nemen aangezien het metselwerk door (latere) ingrepen is vervangen of aangetast. Bij het herstel van de voeg is het van belang te kiezen voor de juiste type voeg en mortelsamenstel-ling. Enkele variaties in voegwerk zijn: de plat volle voeg, de geknipte voeg, holle voeg, teruggehouden voeg, verdiepte voeg en/of geborstelde of gekamde voeg.